Lăn kim

Lăn kim là phương pháp làm đẹp xâm lấn có sử dụng bánh lăn nhựa có đính các đầu kim nhỏ lăn trên da để tạo ra các tổn thương trên bề mặt da nhằm kích thích cơ chế tự lành tự phục hồi của cơ thể để tái tạo cấu trúc làn da. Một biến thể cao hơn của lăn kim là phi kim – phương pháp sử dụng bàn kim đa điểm tác động lên bề mặt da.

Lăn kim là phương pháp làm đẹp xâm lấn có sử dụng bánh lăn nhựa có đính các đầu kim nhỏ lăn trên da để tạo ra các tổn thương trên bề mặt da nhằm kích thích cơ chế tự lành tự phục hồi của cơ thể để tái tạo cấu trúc làn da. Một biến thể cao hơn của lăn kim là phi kim – phương pháp sử dụng bàn kim đa điểm tác động lên bề mặt da.

Chat Zalo
092.226.1818